ssh

Hur man kopierar fjärrfiler rekursivt i Linux

Hur man kopierar fjärrfiler rekursivt i Linux
När du behöver kopiera fjärrfiler i Linux kan två populära kommandoradsverktyg göra jobbet åt dig - i.e., scp och rsync. Denna handledning beskriver hur man använder scp- och rsync-verktygen för att kopiera fjärrfiler rekursivt i Linux.

Nödvändig förutsättning

En fungerande SSH-konfiguration.

Kopiera fjärrfiler rekursivt med scp

Scp är en förkortning för Secure Copy. SCP-verktyget används för att säkert kopiera filer till och från en fjärrdator med hjälp av Secure Shell-protokollet (SSH).)

Den grundläggande syntaxen för scp-kommandot är som följer.

scp
Hantera Debian obevakade uppgraderingar
Som systemadministratör är regelbunden uppdatering av servrarna och tillämpning av säkerhetsuppdateringar en av de viktigaste uppgifterna för att håll...
Ställ in tidszon på Debian 10
När du ställer in en ny Debian-miljö på ditt system är tidszonen redan inställd under installationsprocessen, och om du inte ställer in tiden i den hä...
Konfigurera Wi-Fi på Debian 10
Innan Wi-Fi kom, brukade folk ha trådbundna anslutningar för att komma åt Internet. Emellertid hade dessa typer av anslutningar några stora problem i ...