C Programmering

Avkorta fil Linux i C Lang
Så tydligt från namnet "trunkera" betyder det att ta bort, rensa upp eller minska storlek. Det finns många sätt att trunka en fil medan du arbetar på ...
Hur man använder Fsync-systemanrop i C
Fsync används för att samordna en fils kärnstatus med vilken lagringsenhet som helst. Systemanropet fsync () passerar ("spolar") allt förändrat kärnin...
Hur man använder Poll System Call i C
Poll () -funktionen gör det möjligt för program att multiplexera in- och utdata genom en serie filbeskrivare. Med andra ord är poll () systemanropet a...
Så här använder du Välj systemanrop i C
Välj () systemanrop gör det möjligt för ett system att hålla reda på flera filbeskrivare. Så det valda systemanropet väntar på att en av beskrivarna e...
Hur man använder Lseek System Call i C
Lseek System-samtalet har använts för att läsa vissa specifika tecken eller data från en fil eller för att skriva något innehåll på den specifika plat...
Hur man använder Skriv systemanrop i C
Systemanropet fungerar som den primära gatewayen mellan program och Linux-operativsystemets kärna. Även om du nästan säkert skulle behöva ha ett syste...
Hur man använder ATEXIT-funktionen på språk C.
Om du utför en process i ditt Linux-operativsystem och allt du vill ha en normal processavslutning måste du använda atexit-funktionen i din kod. Atexi...
Kodning med gaffel och exec som exempel i c
Titeln på vår artikel innehåller två olika funktioner i C-språket som uppstår när du kör något program i vårt system. Tyvärr finns det ingen möjlighet...
Hur man använder Open System Call i C
Systemanropen används i Linux-distributionerna för att tillhandahålla en dörröppning inom Linux OS och programmen. Operativsystemet Linux använder Gli...