Filhantering

Hur man monterar ISO-bildfiler i Linux
Den här artikeln listar några metoder som du kan montera ISO-bildfiler i Linux. Efter att ha monterat dessa ISO-bildfiler kan du bläddra i deras inneh...
Använda Sys FileSystem i Linux
Liksom ett virtuellt proc-filsystem finns det ett annat filsystem som kallas "sysfs" -filsystemet där informationen har exporterats till Linux-operati...
Använda Proc FileSystem i Linux
Ett av de mest använda simulerade filsystemen i Linux-operativsystemet är Proc-filsystemet. Det här filsystemet genereras direkt när systemet startar ...
Hur man tar bort en partition i Linux?
Din hårddisk är vanligtvis uppdelad i logiska volymer som kallas partitioner. Partitioner hjälper dig att organisera dina data och därmed låta dig enk...
Räkna filer i katalogen rekursivt
Ibland är det nödvändigt att räkna ut det exakta antalet tillgängliga filer under en viss katalog. Problemet uppstår om katalogen innehåller en eller ...
Är listan endast kataloger rekursivt i Linux?
Ordet "rekursivt" hänvisar till det faktum att ett Linux- eller Unix-operativsystems kommandon behandlar innehållet i mappar, och om en mapp har under...
Hur man kontrollerar om ett filsystem är monterat i Linux?
Vi vet redan att många filsystem används och stöds av Linux-operativsystemet, t.ex.g., ext2, ext3, ext4, FAT16, FAT32 och mycket mer. Filsystemet är n...
Hur listar jag tomma kataloger i Linux?
För det mesta uppstår denna fråga, hur listar du den tomma filen och mapparna när du arbetar med det Linux-baserade operativsystemet? Tomma filer och ...
Hur listar du bara filer som inte är kataloger i Linux?
Du måste ha förkunskaper om hur du listar alla kataloger och mappar som finns i Linux-system. Du kan ha använt kommandot “ls” för att göra detta när d...