Git

Git Hur man lagrar ospårade filer i Git?
Hur man lagrar ospårade filer i Git?
Git stash är en användbar funktion i git när git-användaren behöver växla från en fungerande katalog till en annan fungerande katalog för att åtgärda ...
Git Ställ Upstream Branch i Git
Ställ Upstream Branch i Git
När en ny funktion läggs till i ett git-arkiv eller om användaren vill klona ett git-arkiv genom en gren används uppströmsgrenen. Git-användaren kan v...
Git Hur man kasserar fjärrgren i Git
Hur man kasserar fjärrgren i Git
Filialen är en viktig del av alla gitförvar. Flera grenar hjälper till att hantera koden ordentligt. Varje ny funktion kan testas utan att påverka den...
Git Hur man klonar ett git-arkiv
Hur man klonar ett git-arkiv
Git-arkivet kan skapas lokalt och publiceras senare i GitHub-kontot. Förvaret kan skapas på distans och kopian av fjärrförvaret kan lagras lokalt. Git...
Git Så här konfigurerar du Git-användarnamn och e-postadress
Så här konfigurerar du Git-användarnamn och e-postadress
Git är ett populärt versionskontrollsystem, och många utvecklare använder det för den moderna tidens mjukvaruutveckling. Det hjälper till att spåra än...
Git Hur man installerar och använder Git On Linux för nybörjare
Hur man installerar och använder Git On Linux för nybörjare
Som utvecklare är vi inte främmande för att hantera och spara olika kopior av kod innan vi går med i huvudkoden. Låt oss diskutera ett bättre och effe...
Git Så här installerar du Git på Linux Mint 20
Så här installerar du Git på Linux Mint 20
Git, utvecklat av Linus Torvalds, är det mest populära distribuerade systemet för versionskontroll. Git är en mycket effektiv plattform för open sourc...
Git Så här installerar du GitScrum i Debian 10
Så här installerar du GitScrum i Debian 10
GitScrum är ett gratis verktyg för öppen källkod för uppgiftshantering som du enkelt kan hantera projekt. GitScrum använder den berömda Git-plattforme...
Git Hur squashar du alla åtaganden i ett?
Hur squashar du alla åtaganden i ett?
I Git Squash är en teknik som gör att du kan göra en rad ändringar av åtaganden och sedan konsolidera den till en satsning. Låt oss förklara med hjälp...