Linux-kommandon

Vad är innebörden av chmod 755 och hur man utför och verifierar det?
I Linux är chmod ett inbyggt kommando som hanterar åtkomstbehörighet för filobjekt (filer och kataloger). Det kan tilldela grupper, användare och andr...
Hur man kör “patch” Command i Linux?
"Patch" är ett kommando för att lägga till patchfiler i källkoden eller textfiler. Det tar inmatning som en patchfil och tillämpar skillnader på origi...
Hur man utför flera curlförfrågningar parallellt
Antag att du vill köra flera curlförfrågningar samtidigt av vilken anledning som helst, säg 10 förfrågningar samtidigt. Hur skulle du göra det?? I den...
Hur man använder md5sum Command?
Vi har redan diskuterat i en annan handledning om Linux sha1sum kommando för att kontrollera filens integritet. På Linux-system finns det också flera ...
Hur man använder Linux Journalctl Command?
Linux-baserade system tillhandahåller flera verktyg som hjälper till att registrera och analysera systemloggar. Precis som “systemd”, Vilket är ett kr...
Så här ställer du in värdnamn med hjälp av Hostnamectl-kommandot?
De värdnamn är en identitet för systemet och används av nätverken för att söka i systemet. ”värdnamn”Är ett Linux-kommando som används för att ställa ...
Hur man kör “script” -kommando i Linux?
Skriptkommandot används för att skriva eller registrera alla terminalprocesser. Efter att ha kört skriptkommandot börjar det spela in allt som visas p...
Hur man tar bort en katalog i Linux
Att utföra CRUD-operationer i Linux är dagliga rutinuppgifter som att skapa, läsa, uppdatera och ta bort en fil eller katalog. Det här inlägget går ig...
Hur man väntar på att en specifik process ska slutföras i Linux
Om du arbetar i ett skalskript av Linux och vill ha skriptets önskade resultat blir det obligatoriskt för dig att använda kommandot vänta i ditt skrip...